HL369_Đất xã Phú Lai, Yên Thủy, Hòa Bình

Din tích khuôn viên 149.3 m²
Diện tích ĐXD 150.300 m
Hưng nhà Đông Nam , Tây Nam
Loại giao dịch: Bán
Tỉnh/Thành Hòa Bình

Vị trí tại xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, Hòa Bình. Giáp thị trấn Hàng Trạm, được quy hoạch Nông thôn mới và sát nhập vào thị trấn Hàng Trạm.