Lô đất 15m mặt tại Thống Nhất Lạc lương Yên Thủy Hòa Bình giá 620tr

Giá bán 620
Din tích khuôn viên 686 m²
Diện tích ĐXD m
Hưng nhà Tây Nam
Loại giao dịch: Bán