Lô đất 750m2 cách 12b 200m giá 620tr

Giá bán 620.000.000
Din tích khuôn viên 750 m²
Diện tích ĐXD m
Hưng nhà Đông Bắc
Loại giao dịch: Bán