4 lô đất liền kề có diện tích 5,5m mặt sâu 20, nở hậu 6m full đất ở giá 200tr/lô

Giá bán 200
Din tích khuôn viên 120 m²
Diện tích ĐXD 120 m
Hưng nhà Tây Bắc
Loại giao dịch: Bán